"ПРЕВОДИ"ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Програмата за подкрепа на българска литература от Национален център за книгата е отворена
за чуждестранни издателства от цял свят за художествена и нехудожествена литература от
съвременни и класически български автори, преведени от български на всеки друг език и
публикувани за първи път в съответната страна. Подкрепата покрива до 80 % от цената за
превод срещу надлежно попълнена форма за кандидатстване и одобрение от съвет от
експерти. Субсидията се използва единствено за цената за превод на избраната книга.
Проектът също така се оценяват за художествена стойност, взима се предвид и капацитета на
издателя да реализира предложения проект по най-добрия начин, неговата финансова и
идейна ангажираност с проекта и стратегията му за разпространение и реклама. За една
календарна година могат да бъдат подкрепени най-много две книги от едно издателство на
различни автори.

Втора книга от същия издател може да бъде подкрепена, след като предишната субсидирана
книга бъде издадена. Заявки за книги, които вече имат подкрепа от програма за превод от
фонд на Министерството на културата, няма да бъдат приемани.

Програмата е отворена постоянно и кандидатите могат да подават заявките си онлайн по всяка
време на годината. Резултатите се обявяват 60 дни след подаване на формуляра за
кандидатстване.

Моля изпратете документите на:  office@ndk.bg И nbc@ndk.bg 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДАВАНЕ

1. Формуляр National Book Centre Application Form.docx
2. Копие от документа за съгласие от автора или от носителя на авторските права
3. Копие от документа за съгласие, подписано от преводача
4. Автобиография на преводача
5. Образец от превод (до 9000 знака с разстоянията)

ПОДКРЕПЕНИ ПРОЕКТИ


"18%  сиво", Захари Карабашлиев; превод: Ксения Банович; изд. "HЕНА СОМ", Хърватска

 "Майки", Теодора Димова; превод: Давид Бернстайн; изд. "Nakladatelství Petr Štengl", Република Чехия

 "Дилетант", Чавдар Мутафов; превод: Красимир Кавалджиев; изд. "Editionsle Soupirail", Франция

 "Случаят Джем", Вера Мутафчиева; превод: Ксения Банович; изд. "Sandorf Publishing", Хърватска

 "Алкивиад Велики", Вера Мутафчиева; превод: Ксения Банович; изд. "Sandorf Publishing", Хърватска

 "Винаги нощта", Тодор Тодоров; превод: Елвира Борман – Насонова; изд. "Gröbenwahn Verlag", Германия

 "Всичко стана луна", Георги Господинов; превод: Мария Йоана Стоядинович; изд. "Geopoetika Publishing", Сърбия

 "Концерт на изречение", Емилия Дворянова; превод: Елица Коцева; изд."Dalkey Archive Press", Великобритания

 "Лудост", Калин Терзийски; превод: Виктория Димитрова Попова; изд. "INK PRESS", Швейцария

 "Ботуша в българската литературна мода", Дария Карапеткова; превод: Джудзепе дел Агата;
изд: "The Boot in Bulgarian literary fashion", Италия

 "Дишащият хълм", Бети Файон; превод: Роберт Алагозовски; изд. "Goten Publishing", Македония

 "Захвърлени в природата", Милен Русков; превод: Петър Кръстев; изд. "Typotex Elektronikus Kiadό Kft", Унгария

 "Физика на тъгата", Георги Господинов; превод: Хеле Далгор; изд. "Jensen & Delgaard i/s", Дания

 "18% сиво", Захари Карабашлиев; превод: Катарина Седлакова,
изд. "VSSS, s.r.o. (Publishing  House of Slovak Writers association)", Словакия

"Хайка за вълци", Ивайло Петров, изд. "Archipelago Books", САЩ

"Стъклената ръка", Емил Андреев, изд. "V.B.Z." Ltd, Хърватия

"Крали Марко. Балканският принц", Владимир Левчев, изд. "VOSTOK LLS", Македония

"Българска граматика", Роселина Ницолова, изд. "Frankk&TimmeGmbH Verlag", Германия

"Дивата природа", Белослава Димитрова, изд. "Archipelago itaca Edizione", Италия

"Една и съща река", Здравка Евтимова, изд. "Salentobooks S.A.S", Италия

"Унгарското възстание и българските писатели", Пламен Дойнов, изд. "NAPKUT KIADO", Унгария

"Бежанци", Весела Ляхова, изд. "Goten Publishing", Македония

"Усмивката на кучето", Димана Трънкова, изд. "Editions Intervalles", Франция