Заяви събитиеЗаявки за наемане на клуба можете да направите на e-mail: office@ndk.bg 

или да потърсите за контакт:

 

Деница Аргиропулос - управител на Литературен клуб "Перото"

E-mail: peroto@ndk.bg

Телефон: 02/ 916 6411

Ани Христова – книжар, програма "Перото"

Михаил Ганев – книжар

e-mail: peroto@ndk.bg

Телефон: 02/ 916 6411