Контакти

Михаела Петрова – ръководител на Национален център за книгата – НДК
e-mail: mihaelapetrova@ndk.bg 
e-mail: nbc@ndk.bg 
Телефон: 02/ 916 6221