Технически екипАлекси Коларов - Ръководител отдел "Техническо обслужване"

Мартин Михайлов - Театър-майстор

Красимир Русимов - специалист художествено осветление

Златимир Дивчев - специалист художествено осветление

Мирослав Димитров - изпълнител стореж на декори

Мартин Иванов - изпълнител стореж на декори 

Димитър Кабакчиев - изпълнител стореж на декори 

Пламен Стефанов - изпълнител стореж на декори 

Алексей Ветанов - специалист акустика

Виктор Вълков - специалист акустика