Зала 11 - Кино Люмиер

Меню

Зала 11 - Кино Люмиер

Още позната като Кино "Люмиер"; заема площ от 400 кв.м. Фиксирани места за сядане - 370 (тип кресла). Амфитеатрална аранжировка. Намира се на партера в новата част на НДК.

Организирай събитие

подходяща за

  • Конгреси
  • Пленарни заседания
  1. подвижна озвучителна система
  2. Подвижна прожекционна апаратура
  3. Вградена ТВ система
  4. Възможности за запис
  5. Подвижно сценично осветление

Зала 11 - Кино Люмиер