ОБРАТНО КЪМ Изкуство

"Пламъците"

Михаил Бенчев

Автор: Михаил Бенчев

Техника:
метална пластика

Място в НДК: Релефът "Пламъците" е разположен в Централното фоайе.