Оперативно управлениеАнгел Митев
Изпълнителен директор
office@ndk.bg
Тел.: 02/916 68 30

Ия Петкова-Гурбалова, д-р
Ръководител направление:
Стратегическо развитие, маркетинг и реклама
ipetkova@ndk.bg


Ивелина Кючукова

Ръководител направление:
Програма и реализация
ikyutchoukova@ndk.bg

Марина Попова
Ръководител направление:

Собсвеност и администрация
mpopova@ndk.bg

Алекси Коларов
Ръководител направление:
Технически решения и реализация
akolarov@ndk.bg

Александър Бабинов

Ръководител отдел:
Координация на проекти
ababinov@ndk.bg

Мирослава Тодорова
Ръководител отдел:

ДНК
mtodorova@ndk.bg

Деница Аргиропулoс
Ръководител отдел:
Литературен клуб "Перото"
dargiropulos@ndk.bg  peroto@ndk.bg 

Михаела Петрова
Ръководител отдел:
Национален център за книгата
mihaelapetrova@ndk.bg

Маргарита Бойчева
Ръководител отдел:
Външни комуникации
mboycheva@ndk.bg