Експертен екипКоординационен и организационен състав, отговарящ за провеждането на фестивала

Снежана Йовева-Димитрова

Ръководител направление "Стратегическо развитие, външни комуникации и продуцентски център"

Михаела Петрова

Ръководител отдел:
Продуцентски център

Илияна Китанова

Експерт Визуални изкуства в отдел "Продуцентски център"
salongalerii@gmail.com

Борис Начев

Координатор-проекти Визуални изкуства
bnachev@ndk.bg