HALL 6

Меню

HALL 6

It is located on the first floor with an area of 400 sq. m. and the benefit of natural lighting. The hall has 200 removable seats.

TECHNICAL CAPACITIES:
Sound system;
Infrared simultaneous translation system for up to 6 languages;
Built in television system;
Capacity for television and radio connections;
Conference system;
Projection system;
Recording capacities;

SUITABLE FOR:
Official meetings;
Conferences;
Discussions;
Cocktails;
Exhibitions;

Organize Events

Good for

 • Конгреси
 • Пленарни заседания
 • Симфонични концерти
 • Оперни, театрални и балетни спектакли
 1. Зала 6 е с площ от 480 кв. м.
 2. Достъпна е от 3 независими портала от ниво 0 и ниво -1.
 3. Има свой собствен паркинг.
 4. Има вход откъм приземния етаж и свой отделен вход.
 5. Естествена светлина, подвижни стени и достъп до отворена тераса.
 6. Дисплей-зона на три нива с лоби, експозиционни площи и пространство за коктейли.
 7. 4 помещения за срещи и 10 предверия
 8. Монументални стенописи и други творби във фоайетата.
 9. Подвижни столове за различно конфигуриране на пространството.
 10. инфра-червена система за симултанен превод на 6 езика
 11. инфра-червена система за симултанен превод на 6 езика
 12. подвижна прожекционна апаратура

HALL 6