СОФИЯ ХАРТИЕН АРТ ФЕСТ
11:00ч. 30.04.2018 Полуетаж - запад
САЛОМЕ
18:30ч. 30.04.2018 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс
ПОРУЧИК БЕНЦ
19:00ч. 30.04.2018 Нов театър – НДК
България - кино дестинация
19:00ч. 02.05.2018 Етаж 0 – запад
НОЩ НА АНСАМБЛИТЕ
20:00ч. 02.05.2018 Зала 1
България - кино дестинация
18:00ч. 03.05.2018 Етаж 0 – запад
България - кино дестинация
19:00ч. 08.05.2018 Етаж 0 – запад
България - кино дестинация
19:00ч. 10.05.2018 Етаж 0 – запад
AMORE
20:00ч. 10.05.2018 Зала 1
България - кино дестинация
19:00ч. 11.05.2018 Етаж 0 – запад

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

КАЛЕНДАР
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ