WO MAN
19:00ч. 14.04.2021 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс
ПЕПЕРУДИ, ПЕПЕРУДИ
19:30ч. 14.04.2021 Нов Театър – НДК
Double Bill - Тhe Effort Trap & Presence <> Absence
19:00ч. 15.04.2021 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс
ПИЛЕТО, КОЕТО КАЗВА КУ
19:30ч. 15.04.2021 Нов Театър – НДК
НОЩТА НА ПОКЕРА
19:00ч. 16.04.2021 Театър Азарян

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

КАЛЕНДАР
ВСИЧКИ СЪБИТИЯ