ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

честване на 120 СУ „Г. С. Раковски“.

18:30ч. 16.04.2019 Зала 3