ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

честване на 120 СУ „Г. С. Раковски“.

18:30ч. 16.04.2019 Зала 3

ТОП СЪБИТИЯ

КИРИЛ МАРИЧКОВ НА 75 ГОДИНИ

20:00ч. 30.10.2019 Зала 1

МАРИО БИОНДИ

20:00ч. 18.10.2019 Зала 1

МАЙКЪЛ БОЛТЪН

20:00ч. 18.07.2019 Зала 1