ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

общо събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България

09:30ч. 22.04.2019 Зала 3

В понделник 22 април от 09:30 до 15:00 часа в зала 3 на НДК ще се състои общо събрание на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.