ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

ОТМЕНЕНО! СЕКС, НАРКОТИЦИ И HIP-HOP

19:30ч. 31.03.2020 Нов театър – НДК

По мотиви на Ерик Богосян
Постановка  
Станислав Дойнов
Участват
 Станислав Дойнов, Траян Костов и Александър Христов

Музикално оформление  Павел Панов
Продуцент  Дойнов Арт Ентъритеймънт ЕООД