ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

СИНХРОНИЧНОСТ

19:30ч. 12.02.2019 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

СИНХРОНИЧНОСТ
Сдружение Creative Box и ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

идея, хореография и изпълнение: Станислав Генадиев
дизайн осветление: Виктор Георгиев
дизайн звукова среда: Станислав Генадиев
сценография: Евгения Сърбева и Виктор Георгиев
творчески асистент: Виолета Витанова
психолог-консултант: Станислава Симеонова
изпълнителен продуцент ДНК: Петко Стоянов

Синхроничност“ е пърформанс, който изследва взаимодействието между човека и света, без да го подчинява на тривиалната причинно-следствена логика. В основата на търсенето е принципът на синхроничността на К. Г. Юнг, който обяснява с обща теория възникването на досега възприемани като случайни събития. Същата теза присъства и в квантовата физика, която разглежда света като енергийно поле на взаимодействието – всичко е свързано с всичко и събитието е следствие от взаимното влияние между обектите. Тези предположения са основата на съвременни клонове на науката като ноетика и квантова психология и на художествени творби, формиращи постмодерността (Умберто Еко „Махалото на Фуко“).
На сцената е изградена класическа мандала, в която се намира човек, поставен в ситуация на взаимодействие със сложна система от аудиовизуални ефекти. Геометричните линии едновременно асоциират с вечното движение във времето, но и със синхроничността на събитията, които са отвъд разума.

Билети: 12|8|4 лв.

Билети могат да бъдат закупени от касите на Билетен център, НДК и на място  час преди началото на всяко събитие. Вход в подлеза на НДК срещу фонтаните. За повече информация: fb.me/dnkSpacе и dnk@ndk.bg

--
Проектът е финансиран от Столична програма „Култура“ за 2016 г.