ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

XI Зелен форум на списание Мениджър | Европа, България и преходът към отговорен растеж

10:30ч. 24.09.2020 ПЛАТФОРМА А6

Европа, България и преходът към отговорен растеж
XI Зелен форумна списание Мениджър.
Официален партньор: ЕКО ПАРТНЪРС БЪЛГАРИЯ
Дата на провеждане: 24 Септември, 2020 г.
Място: Платформа А6
Начален час: 10.30
 
Модератор:Николай Михайлов, denkstatt България
Въпреки непредвидения шок върху икономиката заради COVID-19 пандемията, амбицията на Европа за въглеродно неутрална и кръгова икономика до 2050 г. остава основно послание в предложения от ЕК фонд за възстановяване.

Определяна като повратна точка на новото десетилетие, заявката на Европа за преход към зелена и дигитална индустрия задава нов дневен ред за развитието на бизнеса, предприемачеството и обществата.

Готова ли е България да участва активно в европейската икономическа трансформация и да спечели от нея е водеща тема в единадесетото издание на Зеления форум на списание „Мениджър“.

Представители на европейски и местни институции, експерти и лидери на компании и организации с доказано добри практики в управлението на ресурси ще очертаят необходимите стъпки, политики и иновации за по-чисто и устойчиво бъдеще.
 
I Панел
Зелен рестарт на европейската икономика. Възможности за България. Институционален дебат
Теми:
  • Промяна на нагласите: от компенсация към възможности. Как европейските средства, които България има шанс да получи от инструмента за възстановяване Next Generation EU, да се превърнат във възможност за ускорено развитие в посока цифровизация и работещи зелени решения в икономиката. Готова ли е българската стратегия за устойчив растеж?
  • Новите индустриални реалности:с какво темпо България ще следва визията на ЕС за нулеви емисии Позицията на различните сектори и производствата у нас пред нахлуващата зелена вълна. Потенциалът на България във ВЕИ, сградните и транспортните технологии. Предизвикателствата при декарбонизацията на тежката индустрия. Как предложението за укрепване на Фонда за справедлив преход ще помогне на страни като България да ускорят трансформирането на индустриите, запазвайки и увеличавайки заетостта?
  • Икономически стимули за зелени инвестиции и предприемачество С какви ангажименти са свързани предвидените в Next Generation EU средства за предоставянето на публични и за стимулирането на частни инвестиции? Идеята за Европейска климатична банка между утопията и реалността. Как ясното дефиниране на понятието „зелени инвестиции“ ще подпомогне насочването на капитал към доказуемо устойчиви бизнеси, изследвания и новаторски решения.

II
Панел
Устойчиво управление на промяната. Гласът на бизнеса
Теми:
  • Ангажименти за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки на национално и общоевропейско ниво,според директивите на ЕС (пакет за Кръговата икономика и Директива за пластмасите).
  • Разделно събиране и рециклиране – цели и предизвикателства пред участниците на пазара и споделяне на добри практики.
  • Ролята на организациите за оползотворяване на отпадъци – нови стратегии, решения и технологии. Прозрачност при отчитането на дейностите по оползотворяване на отпадъци.
 
III Панел
Новото поколение зелени иноватори
Българските предприемачески и стартъп проекти в областта на екологията и управлението на отпадъци и ресурси с потенциал за масово приложение.

Формат: Полудневен форум с дискусия, конферентни връзки и презентации
Аудитория: Представители на ресорните министерства, кметове на общини, лидери на водещи технологични компании и добивни предприятия, организации, опериращи в областта на екологията, разделното събиране на отпадъци, образователни институции, свързани сектори, медии