ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА – НДК ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИТЕРАТУРА В ПРЕВОД: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ“

13 Feb, 2020

Събитието e насочено към  представители на литературната общност и ще се проведе в периода 26-28 март
 
Литература в превод: предизвикателства и подходи” е темата на международната конференция, която ще се проведе от 26 до 28 март и е организирана от Национален център за книгата – НДК. Основната част от програмата е съсредоточена на 27 март от 09:30 до 18:30 ч. в зала 7, НДК, а на 26 март от 18:30 ч. в библиотеката на Гьоте-институт част от участниците ще присъстват на Индиго среща с писателите Олга Грязнова и Георги Тенев.

Сред целите на конференцията е да направи актуален преглед на проблемите в света на преводната литература в национален и европейски контекст, както и да представи действащи механизми в подкрепа на превода и популяризацията на национални литератури на чужди езици.

В конференцията ще вземат участие писатели, преводачи, издателства, неправителствени организации, международни мрежи и институции от България и чужбина. Сред тях са Министерство на културата, Национален фонд „Култура”, Столична община, Програма „Традуки”, автори, преводачи и издатели от България, Сърбия, Хърватия, Чехия, Италия, Швейцария, Дания, Германия и др.

Международната конференция „Литература в превод: предизвикателства и подходи“ е второто тематично събитие, организирано от Национален център за книгата – НДК, след встъпителното издание на „Книгата и държавата“, проведено през 2015-а година. Идеята е събитието да се превърне в регулярна среща за професионалната общност и да бъде отворена платформа за обмен на опит на литературната и творческата индустрия на Балканите и в Европа.

Работните езици на конференцията са български и английски.

Участието в конференцията се осъществява единствено след предварително потвърдено присъствие на ел. поща на: nbc@ndk.bg. За целта е необходимо до 13 март да посочите име, фамилия и организация/фирма, която представлявате.

Пълният списък с ключовите участници и програмата на събитието очаквайте скоро на ndk.bg.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „Мобилност“ на Национален фонд „Култура“ и Направление „Мобилност“ на Столична програма „Култура“, Столична община, за 2020 г.
“Literature in Translation: Challenges and Approaches” is the topic of the international conference which will take place from March 26 to March 28, organized by National Book Centre, National Palace of Culture, Bulgaria. The main part of the programme will be carried out on March 27, from 9:30 AM to 6:30 PM at Hall #7 of the National Palace of Culture (Entrance A4, 1 Bulgaria Sq., Sofia, Bulgaria).  Some of the participants will be present also at an Indigo Meeting with writers Olga Grjasnowa and Georgi Tenev on March 26, 6:30 PM, at the library of Goethe-Institut Bulgarien (1 Budapeshta St., Sofia, Bulgaria).

The conference goals include a recent overview of issues in the world of literature in translation, in the perspectives of national and European context, as well as a review of available schemes for support of translation and popularization of national literatures into foreign languages.

Keynote speakers of the conference include writers, translators, publishers, representatives of non-governmental organizations, international networks, and institutions from Bulgaria and abroad. The list includes the Bulgarian Ministry of Culture, National Culture Fund, Sofia Municipality, Traduki Programme, writers, translators and publishers from Bulgaria, Serbia, Croatia, the Czech Republic, Italy, Switzerland, Denmark, Germany, and others, to name a few.

The international conference “Literature in Translation: Challenges and Approaches” is the second thematic event, organized by the National Book Centre, National Palace of Culture, Bulgaria, after the inaugural edition of “The State and the Book”  which took place in 2015. The event has a purpose to turn into a regular meeting of the professional community, and to become an open platform for exchange of experience for the literature and creative industry at the Balkans and in Europe.

Working languages of the conference include Bulgarian and English.

RSVP at nbc@ndk.bg by March 13, 2020. Please include your first and last name, and the name of your institution/organization/company.

Literary professionals (including but not limited to writers, translators, editors, and publishers) are invited to attend. Admission to the event is free. Visitors will have to take care of their room, board, and travel expenses. For the exact location of the conference venue, please click here.

The complete list of keynote speakers and the conference programme will be soon available at ndk.bg.

The project is implemented with the support of the Mobility Programme of the National Culture Fund and the Mobility Track of the 2020 Culture Programme of Sofia Municipality, Republic of Bulgaria.