BACK to NEWS

НДК ЩЕ ОСВЕТИ СГРАДАТА В БЪЛГАРСКИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ ФЛАГ В ЗНАК НА СОЛИДАРНОСТ КЪМ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСА

11 Mar, 2020