BACK to NEWS

ПОСЛЕДНАТА ДИСКУСИЯ НА НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА С ФОКУС ВЪРХУ ТРУДНАТА СРЕЩА НА ИЛЮСТРАТОРИТЕ ОТ МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ С БЪЛГАРСКИЯ ИЗДАТЕЛ

8 Dec, 2017