BACK to NEWS

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА КОМПОЗИТОРИ ОТ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ–ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗВУЧАТ НА ПРАЗНИЧНИЯ НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ В НДК „ДУХЪТ НА ЕВРОПА“

6 Dec, 2017