ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ" - “КОГНИЦИЯТА”

13:00ч. 24.09.2021 Зали 3.1, 3.2 и 10

Основна тема: "Когницията"
Подтеми: Шизофрения и БАР, Зависимости, Covid - 19


За повече информация и регистрация: http://conference.privatepsychiatry.org/#registration