ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА СДРУЖЕНИЕ "КОЛЕГИУМ ЧАСТНА ПСИХИАТРИЯ" - “КОГНИЦИЯТА”

09:00ч. 25.09.2021 Зала 3.1, 3.2 и 10

Основна тема: "Когницията"
Подтеми: Шизофрения и БАР, Зависимости, Covid - 19


За повече информация и регистрация: http://conference.privatepsychiatry.org/#registration