ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Отворена импровизация JAM за местни танцьори и публика

19:00ч. 23.07.2021 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс