Филтър:

21

Mar.

Пространство ДНК - Събития ГОЛЕМ
19:30ч. 21.03.2018 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

22

Mar.

Пространство ДНК - Събития SHAMEBOX
19:30ч. 22.03.2018 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

В най-новото си представление shamebox, Ива Свещарова и Вили Прагер затварят себе си и срама в сценичната кутия, за да го изучат отвътре. Влизат в нея като деца, водени от безграничното, дори нагло, любопитство. Но играта загрубява и инфантилните желания стават все по-безсрамни. Затова Свещарова и Прагер преминават в обезопасените виртуални кутии, които онлайн пространството благодатно предлага, за да продължат да си играят. Често пъти по брутален начин. Но и смешен до гротеска.

24

Mar.

Пространство ДНК - Събития HYSTER
19:30ч. 24.03.2018 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

HYSTER е спектакъл, чието заглавие и последователност на епизодите се решава от алгоритъм в деня на всяко негово представяне пред публика.