Филтър:

23

Jan.

Пространство ДНК - Събития ПЪТУВАНЕ КЪМ АДА
19:30ч. 23.01.2019 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

29

Jan.

Пространство ДНК - Събития ТОТАЛНА ЩЕТА
19:30ч. 29.01.2019 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

31

Jan.

Пространство ДНК - Събития Произведени за щастие
19:30ч. 31.01.2019 ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс