Филтър:

22

Jan.

Пространство ДНК - Събития ТОТАЛНА ЩЕТА
19:00ч. 22.01.2020 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

23

Jan.

Пространство ДНК - Събития HATING MACHINE
19:00ч. 23.01.2020 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

28

Jan.

Пространство ДНК - Събития РАЗХОЖДАЙКИ ПЕЙЗАЖА
19:00ч. 28.01.2020 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс