Арт галерия

РЕКЛАМА

Артгалерия НДК се намира на ниво -1 в Двореца. Достапът до нея е възможен през Централно фоайе до Клуб "Перото" или през северната тераса (откъм Фритьоф Нансен). Артгалерията е модерно изложбено пространство, снабдено с всички необходими съоръжения за ексихибиционни събития от различен клас. Към основното галерийно пространство има и по-малко, помощно, което може да приеме и по-компактни изложби.Artgallery NDK