ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

iFEEL4 | Швейцария

19:30ч. 22.11.2019 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс

*** scroll down for English

МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА
Мигриращото тяло на ДНК
представя швейцарския спектакъл

iFeel4 | Марко Беретини
22 ноември | 19:30 ч.
Със специалното участие на ПИМ ПАМ Детски хор

Билети: 15 | 10 | 4 лв. на касите на Билетен център НДК, онлайн на tickets.ndk.bg и на място в ДНК, час преди началото. Вход в подлеза на НДК, срещу фонтаните.

хореография и изпълнение: Марко Беретини
музика: Summer Music/Марко Беретини и Самуел Паянд
пиано и глас: Самуел Паянд
сценография и осветление: Виктор Рой
костюми и аксесоари: Северин Бесон
технически директор: Пиер Монтесю
администрация и разпространение: Tutu Production – Полин Копие
продукция: *Melk Prod. / Marco Berrettini (CH) | Tanzplantation (F)
копродукция: Association pour la Danse Contemporaine Genève – adc, BIT Teatergarasjen – Norvège / House on fire – Programme Culture de la Commission Européenne, Centre national de la danse, Pantin

По време на гостуването организираме и Уъркшоп с Марко Беретини | Workshop by Marco Berrettini @DNK

С покрепата на: Ville de Genève, Pro Helvetia, Loterie Romande, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la culture et de la communication, Fonds SSA

iFeel4 започва със солов транс, който съживява корените на танца на Марко Беретини в жанра на диското. Марко Беретини е шампион на Германия по диско за 1979 г.. Постепенно на сцената излиза детски хор, като децата бавно напускат публиката. На фона на репетитивна и лирична поп музика с метафизичен и философски отенък, композирана от Самуел Паянд, детският хор започва да се раздвижва, да се прегрупира, пеейки. Децата носят маски, напомнящи антични гръцки трагедии, окъпани в култа към примитивните мистерии, преведени в съвременната форма на фейсбук-емотикони с леки нюанси на човешкост.

След дуета iFeel2 (представен в ДНК през 2016 г.) с репетитивните стъпки и голи бюстове; в iFeel4 Марко Беретини е самотна икона, която ритмичмо се движи с диско стъпки и по забавен начин „цитира” линиите на тялото на Джон Траволта от „Треска в събота вечер”.

Спектакълът интелигентно смесва множество литературни влияния: от „Клетниците” на Виктор Юго до стихотворението на Рилке „Трябва да промените живота си“, минавайки през „Вселена” на Хесе. Работата на Марко Беретини винаги има референции в различни изкуства. Спектакълът му от 2002 г. Sorry, do the Tour! е вдъхновен от филма на Касавитис „Премиера“, който изследва застаряването, потока на времето, желанието за танцуване и завистта на другите.

| Гостуването e част от международна програма „Мигриращото тяло” на ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс и се реализира с финансовата подкрепата на Програма "Култура" на Столична Община за 2019 г. и фондация "ПроХелвеция".

*** *** ***

INTERNATIONAL PROGRAM
Migrating Body at DNK
presents the Swiss performance

iFeel4 | by Marco Berrettini
and special guests childen choir Pim-Pam
Nov 22nd | 19:30 h

Tickets: 15 | 10 BGN at Ticket Centre NDK, online at tickets.ndk.bg and at DNK an hour before the performance. Entrance at the NDK underpass, opposite the fountains.

choreography and dance: Marco Berrettini
music: Summer Music / Marco Berrettini and Samuel Pajand
piano and voice: Samuel Pajand
scenography and lights: Victor Roy
costumes and accessories: Séverine Besson
technical director: Pierre Montessuit
administration and diffusion:Tutu Production – Pauline Coppée
production: *Melk Prod. / Marco Berrettini (CH) / Tanzplantation (F)
coproduction: Association pour la Danse Contemporaine Genève – adc, BIT Teatergarasjen – Norvège / House on fire – Programme Culture de la Commission Européenne, Centre national de la danse, Pantin
supports: Ville de Genève, Pro Helvetia, Loterie Romande, Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la culture et de la communication, Fonds SSA

In the days after the performance we also organize a Уъркшоп с Марко Беретини | Workshop by Marco Berrettini @DNK

iFeel4 opens with a solo trance that revives with the disco roots of Marco Berrettini, German disco dance champion in 1979, and a children-choir slowly detaching from the audience. On serial and lyrical pop music with a metaphysical and philosophical content, composed on piano by Samuel Pajand, the children’s choir begins, spins, regroups, sings and punctually covers masks recalling the Greek tragedy bathed in the cult of primitive mysteries and translated in the form of facebook-emoticons declined in the tints of the human aura. By successive steps, the figure of the child is here a source of energy which invites to dream, to create, to think.

From Victor Hugo (calling to the barrier of the Miserables by a people of children too often betrayed and repressed) to Rilke (“You must change your life” to meet the sublime), passing through Hesse (“Universe”), there are many influences. And it’s of great intelligence, for the one’s who remember Sorry, do the Tour! (2002), inspired by the “Opening Night” by Cassavettes, exploring aging, time passing, desire for dance and the envy of others.

Mystical and Sufi Asceticism
After a duet in side steps and bare busts iFeel2 (presented at DNK in 2016) and reinterpreted diagonals iFeel3, here is a solitary icon slipping a side step, turning 360 °. The pelvis is delicately fevered with funky groovy swaying, arms bring back the space to the performer like a throbbing heart, his look in the form of a plea addressed to the public to dance together. Its form and its subversion derive from the mystical asceticism and sufism. The movements vary at each turn their rhythm and amplitude, tending towards a frenzied desperation that is racing on itself, repatriating in a decelerated way the lines of body of Travolta in Saturday Night Fever. An invitation to the other that proceeds in small psychological and physical steps.

| Why I Wear This Shirt presentation is part of Migrating Body international program by DNK - space for contemporary dance and performance financial support by “Culture” Program of Sofia Municipality for 2019 and ProHelvetia Foundation