ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

ПЪТУВАНЕ КЪМ АДА

19:30ч. 26.11.2018 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

ПЪТУВАНЕ КЪМ АДА

Метеор и ДНК

19:30 ч.

режисьор: Ани Васева

текст: Боян Манчев

музика: Константин Марков

апарати: Стефан Дончев

художник рисуван декор: Борис Делчев

концепция костюми: Ани Васева

изработка костюми: Дарина Стоименова, Емилиян Бонев, Катя Петрова, Теодора Бамбикова, Михаил Жекунов

интендант: Михаил Жекунов

с: Леонид Йовчев, Емона Илиева, Валери Георгиев, Мария Панайотова, Мартина Апостолова и Михаил Жекунов

„Пътуване към ада” е визуална поема.

„Пътуване към ада” е поетическа фантазия.

„Пътуване към ада” е театрална оратория.

„Пътуване към ада” е спектакъл за еуфорията от освобождаването на формите и желанията. За пространство без време. За радостното разбесняване на фантазията, каквото е у Бош, Брьогел, Данте и Блейк. Адът не е мястото на осъществяването или неосъществяването на желанията, а на откритието, че желанието започва и завършва в себе си. Където няма време, няма и развитие. Нещата са огледални образи на самите себе си.

Адът е експериментална хипотеза за форма на живот. Той разкрива ада не като неизбежност, а като необходимост.

Пътуването към ада е пътуване към себе си.

Адът не предстои. Адът вече се е случил. Адът е тук и сега.

„Където няма желание, там няма ад.

Където няма ад, там няма желание.”

--

Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2017 г. и от Министерство на културата.

Билети:  12|8 лв.

ТОП СЪБИТИЯ

МАЙКЪЛ БОЛТЪН

20:00ч. 18.07.2019 Зала 1

РОБЕРТА В "ПЕРОТО"

20:00ч. 20.06.2019 Литературен клуб "Перото"