ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

ПЪТУВАНЕ КЪМ АДА

19:30ч. 19.05.2019 ДНК – пространство за съвременен танц и пърформанс

ПЪТУВАНЕ КЪМ АДА 

продукция на Metheor
и ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

режисьор: Ани Васева
по текстове на Боян Манчев
музика и аудио дизайн: Константин Марков
апарати и дигитални програми: Стефан Дончев
рисуван декор: Борис Делчев
композиция на лира: Емона Илиева
концепция костюми: Ани Васева
изработка костюми: Катя Петрова, Дарина Стоименова, Теодора Бамбикова
кожа и специални костюми: Емилиян Бонев и Михаил Жекунов
интендант: Михаил Жекунов

с: Леонид Йовчев, Емона Илиева, Валери Георгиев, Мария Панайотова, Мартина Апостолова и Михаил Жекунов.

Билети: 12 | 8 | 4 лв.
На касите на Билетен център НДК и на място в ДНК, час преди представлението. Вход: В подлеза на НДК, срещу фонтаните.

Времетраене: 150 мин.

„Пътуване към ада” е визуална поема.

„Пътуване към ада” е поетическа фантазия. 

„Пътуване към ада” е театрална оратория.

„Пътуване към ада” е спектакъл за еуфорията от освобождаването на формите и желанията. За пространство без време. За радостното разбесняване на фантазията, каквото е у Бош, Брьогел, Данте и Блейк. Адът не е мястото на осъществяването или неосъществяването на желанията, а на откритието, че желанието започва и завършва в себе си. Където няма време, няма и развитие. Нещата са огледални образи на самите себе си. 

Адът е експериментална хипотеза за форма на живот. Той разкрива ада не като неизбежност, а като не-обходимост.
Пътуването към ада е пътуване към себе си.
Адът не предстои. Адът вече се е случил. Адът е тук и сега.

„Където няма желание, там няма ад.
Където няма ад, там няма желание.”

--
Проектът е финансиран от Програма „Култура” на Столична община за 2017 г. и от Министерство на културата. Реализира се в партньорство с Национален дворец на културата.