ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Dance, Philosophy: a Drift | ДИСКУСИЯ

19:30ч. 01.10.2019 ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс

Dance, Philosophy: a Drift
1 октомври, 19.30 ч.
Разговор на танцовия теоретик Ноеми Соломон и философа Боян Манчев
(на английски език)
 
Вход свободен

Ноеми Соломон е преподавател, изследовател, драматург и куратор в сферата на съвременния танц и пърформанс. Редактор на двутомната антология за съвременен танц DANSE (Presses du réel, 2014 and 2015), в която са представени ключови текстове на най-големите имена от света на теорията и практиката на съвременния танц. Нейни текстове са публикувани в множество списание като Dance Research Journal, Dance Chronicles, TDR, Movement Research, Maska; в теоретични антологии като Planes of Composition (ed. Joy and Lepecki, Seagull Press); Perform Repeat Record (ed. Heathfield and Jones, Intellect Press); каталози на изкуството като Superbodies(Lido), Move: Choreographing You (Hayward), Judson Now (Danspace), Sharon Lockhart | Noa Eshkol (TBA) и Boris Charmatz (MoMA).
Докторската й дисертация “Unworking the Dance Subject” е отличена с наградата Michael Kirby Memorial Prize за изключитено научно постижение на Нюйоркския университет за 2012 г. Ноемие Сололмон получава две последователни стипендии Andrew W. Mellon postdoctoral fellowships в McGill University, за да изследва проблеми като малцинство и суверенитет в танца на провинция Квебек след 1948 г., и в Brown University като част от Dance in/and the Humanities global initiative. Ноеми е програмен директор в Института за кураторски практики в изпълнителските изкуства към Wesleyan University. 

Боян Манчев е философ и драматург. Преподава философия, съвременна критическа теория, теория на изкуството и културата в НБУ, СУ „Св. Климент Охридски” Берлинския университет за изкуства, Университета Холинс (Вирджиния / Франкфурт). Директор е на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж в Париж (2004-2010). Манчев изнася лекции в едни от най-престижните европейски, американски и азиатски университети и културни институции, организатор и участник е в множество конференции и публични форуми в областта на философията, съвременното изкуство и политика и е сътрудничил на проекти на CIPh, EHESS, CNRS, Palais de Tokyo, CND (Париж), Haus der Kulturen der Welt, Volksbühne, Sophiensaele, NBK  (Берлин), IWM, MUMOK, Tanzquqrtier (Виена), ZKM (Карлсруе), Kolleg Friedrich Nietzsche (Ваймар), Apexart, PS1 (Ню Йорк), BAK (Утрехт) и др.

Боян Манчев е автор на седем книги и близо двеста студии и статии, публикувани на български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски,  японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици. Заниманията на Манчев през последните две десетилетия са съсредоточени в областта на онтологията, философията на изкуството и политическата философия.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dance, Philosophy: a Drift
1 October, 19.30 h

A talk by dance theorist Noemi Solomon and philosopher Boyan Manchev
(in English)

Free entrance

                  

Noémie Solomon works as a teacher, writer, dramaturge, and curator in the field of contemporary dance and performance. She edited the collections DANSE (an anthology and a catalogue published by Presses du réel, 2014 and 2015) that present and translate key texts on the mutual influences of French and American choreographic cultures. Her essays and translations have been published in various journals such as Dance Research Journal, Dance Chronicles, TDR, Movement Research, and Maska; in the critical anthologies Planes of Composition (ed. Joy and Lepecki, Seagull Press) and Perform Repeat Record (ed. Heathfield and Jones, Intellect Press); and art catalogues such as Superbodies(Lido), Move: Choreographing You (Hayward), Judson Now (Danspace), Sharon Lockhart | Noa Eshkol (TBA), and Boris Charmatz (MoMA).

Noémie’s PhD dissertation, “Unworking the Dance Subject,” was awarded the Michael Kirby Memorial Prize for Distinguished Doctoral Dissertation at NYU in 2012. She held two consecutive Andrew W. Mellon postdoctoral fellowships: at McGill University, in the English department, where she researched issues of minority and sovereignty in Québécois dance after 1948, and at Brown University, in the TAPS department, as part of the Dance in/and the Humanities global initiative. Noémie is Program Director at the Institute for Curating Performance Practice at Wesleyan University. 

Boyan Manchev is philosopher and dramaturg. Professor at the New Bulgarian University and at Universität der Künste (Berlin), Guest Professor at the Hollins University and Sofia University. He is also former Director of Program and Vice-President of the International College of Philosophy in Paris. Manchev has lectured widely at European, Asian and North-American universities and cultural institutions. He has organised, collaborated to and participated in number of projects, congresses and public forums dealing with philosophy, art and politics at the CIPh, EHESS, CNRS, Palais de Tokyo, CND (Paris), Universität der Künste, Haus der Kulturen der Welt, Volksbühne, FU, NBK (Berlin), IWM, MUMOK, Tanzquartier (Vienna), ZKM (Karlsruhe), University of Tokyo Center for Philosophy (UTCP), Apexart, PS1, Columbia University (New York), BAK (Utrecht), among others.

Boyan Manchev is an author of seven books and two hundred articles and studies, published in Bulgarian, French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese, Japanese, Chinese, Russian, Swedish, Serbian, Slovenian and other languages. In the last two decades Manchev’s work is focused on ontology, philosophy of art and political philosophy.

ТОП СЪБИТИЯ

Хоро по Антон Страшимиров

19:00ч. 12.03.2020 Театър Азарян