ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

Фестивален и конгресен център – Варна домакин на изложение за социални предприемачи

7 Nov, 2018

На 9, 10 и 11 ноември във Фестивален и конгресен център ще се състои изложение на социални предприемачи от варненски регион, което цели запознаване на варненската общественост с техните продукти.

Участници в изложението са: предприятия и кооперации за хора с увреждания от Националния съюз на ТПК, Съюза на глухите в България, Националната федерация на работодателите на инвалиди и Българската асоциация за невромускулни заболявания.

На изложението можете да намерите разнообразни стоки с високо качество и атрактивни цени.

Закупуването на продукти от социалните предприятия е израз на съпричастността Ви с тяхната дейност и реалната Ви подкрепа за развитие на социалната и солидарна икономика във варненски регион.

В рамките на регионалния форум ще се проведе и кръгла маса на 9 ноември от 13:30 часа.
 
Официалните гости, които ще присъстват на 9 ноември в 11 часа на откриването на Първия регионален форум за социално предприемачество - Варна са:
Султанка Петрова - Заместник-министър на труда и социалната политика,
Д-р Александър Минев - Изпълнителен директор на ИАНМСП,
Коста Базитов - Зам. кмет на гр. Варна,
Петър Начев - Директор дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“-МТСП,
Таня Василева - Директор дирекция „Социални дейности“ при Община Варна,
Веселина Стоилова - Омбудсман на хората с увреждания - Варна,
Теодора Тодорова - Началник отдел „Социална икономика и социална отговорност“- МТСП.