Програма

26 Април 2015, Неделя
Зала 3.3, етаж 7 09:00 часа ИЗЛОЖБА "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ"
мраморно фоайе 10:00 часа РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ - СЛОНА
Нов театър - НДК 11:00 часа ПРИКАЗКИ ОТ ПРЕЖДА
зала 6 и прилежащите фоайета 11:00 часа САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ
Нов театър НДК 19:00 часа "ПОРУЧИК БЕНЦ"
27 Април 2015, Понеделник
зала 6 00:00 часа ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ
зала 6 и прилежащите фоайета 00:00 часа САЛОН НА ГАЛЕРИИТЕ
Зала 3.3, етаж 7 09:00 часа ИЗЛОЖБА "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ"
фоайе, етаж 3 10:00 часа НЕОБИКНОВЕНОТО В ОБИКНОВЕНИТЕ НЕЩА В МОЯ ГРАД
мраморно фоайе 10:00 часа РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ - СЛОНА
28 Април 2015, Вторник
зала 6 00:00 часа ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ
Зала 3.3, етаж 7 09:00 часа ИЗЛОЖБА "КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИЯ - МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ"
фоайе, етаж 3 10:00 часа НЕОБИКНОВЕНОТО В ОБИКНОВЕНИТЕ НЕЩА В МОЯ ГРАД
мраморно фоайе 10:00 часа РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ - СЛОНА
зала Рубаят 18:30 часа ВЕЧЕР НА ПОЕЗИЯТА
зала 7 19:00 часа СЪНОВИДЕНИЕ ЗА СВ. БОРИС I от Анжел Вагенщайн
29 Април 2015, Сряда
зала 6 00:00 часа ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ
фоайе, етаж 3 10:00 часа НЕОБИКНОВЕНОТО В ОБИКНОВЕНИТЕ НЕЩА В МОЯ ГРАД
мраморно фоайе 10:00 часа РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА НА ГЕОРГИ БОЖИЛОВ - СЛОНА
зала 3 16:00 часа "ПРИКАЗКА ЗА ТАНЦА"