Съвет на директорите
Борислав Велков

Председател на Съвета на директорите

bvelkov@ndk.bg 

Борислав Велков е председател на Съвета на директорите в Национален дворец на културата от 2017 г. В периода май-август 2017 година е част от екипа на Министерство за българското председателство на Съвета на ЕС като Председател на националната експертна работна група по организация и подготовка. През 2015 – 2016 г. е консултант в МС и наблюдател на междуведомствената работна група по подготовка на Българското председателство. Активно се занимава с изграждане и професионално управление и развитие на културна, развлекателна и спортна инфраструктура на територията на цялата страна. Председател е на Асоциацията за насърчаване и развитие на развлекателна и спортна инфраструктура и член на УС на Българската фестивална организация. Участва с експертна помощ в изграждането и управлението на „Арена-Русе“, „Арена-Бургас“, „Арена Колодрум-Пловдив“, както и в организацията и провеждането на мащабни локални и международни развлекателни, културни и спортни събития в страната. От 2011 до края на 2013 г. е част от управленския екип на „Арена Армеец“ - София. Бил член и на УС на Българското одит бюро по тиражите. Специализира в Европейския институт за стратегическо и оперативно управление на зали в Лондон и Франкфурт, културен мениджмънт във Виенския държавен университет, преминава и множество специализации и практически курсове в Ню Йорк, Мадрид, Дъблин и др. Председател е и на Обществения съвет на БНТ.


Ангел Митев

Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор

office@ndk.bg 

От юли 2017 г. Ангел Митев е изпълнителен директор на НДК. Завършил е Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”, специалност „минен инженер“. Дълги години работи като минен инженер и изпълнителен директор в минната индустрия Горубсо Мадан и „Горубсо Рудозем”. От 2004 г. е директор по строителството и изпълнителен директор в търговско дружество „Реставрация” ЕАД към Министерство на културата. За 13 години е ръководил реставрацията на ключови паметници от национално и световно значение като храм-паметника „Александър Невски” в София, църквата „Св. 40 мъченици” във Велико Търново, Античния театър в Пловдив, крепост „Хоталич” край Севлиево, Велики Преслав, Плиска и реконструкцията и ремонта на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД. По време на неговото управление бе проведено успешно Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г.Красимир Петков

Член на Съвета на директорите

office@ndk.bg 

От юли 2017 г. Красимир Петков е член на Съвета на директорите на НДК. Завършва УАСГ, специалност „промишлено и гражданско строителство”. Има дългогодишен професионален опит в сферата на проектирането и изграждането на строителни конструкции. В периода от 1993 до 2000 г. работи в Национален център по строителството към МРРБ, където осъществява контролни функции по прилагане на действащите нормативни разпоредби по устройство на територията. От 2000 до 2013 г работи в ДНСК, като в последните две години от периода е зам-началник на ДНСК, който отговаря за организацията, координацията и контролните дейности в ДНСК в съответствие с възложените й функции по Закона за устройство на територията. През периода от 2001 до 2004 г. е хонорован асистент в УАСГ в учебната дисциплина „Стоманобетон” към Катедра „Масови конструкции”. В момента е инженер- консултант.