"Преводи"Програма „Преводи” на Национален център за книгата, „Национален дворец на културата – Конгресен център София” ЕАД, България, е конкурсна програма, отворена за кандидатстване от страна на издателства от цял свят, които си поставят за цел да публикуват художествена и нехудожествена литература от съвременни и класически български автори, достъпни за пръв път в превод на съответния език.

NB! ПРИЕМЪТ НА КАНДИДАТУРИ ПО ПРОГРАМАТА Е ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЕН!

ПРАВИЛНИК НА ПРОГРАМАТА:
Правилник на програма „Преводи”


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Формуляр за кандидатстване по програма „Преводи” на Национален център за книгата, Национален дворец на културата, включващ бюджетна таблица (по образец).
2. Копие от договор за уредени права, сключен с автора на книгата или негови наследници.
3. Копие от договор за уредени права, сключен с преводача на книгата или негови наследници.
4. Професионална биография на автора на книгата, в която са отбелязани най-значимите му художествени и/или нехудожествени публикации (биографична бележка, а не CV формат, до 1 000 думи).
5. Професионална биография на преводача на книгата, в която са отбелязани най-значимите му реализирани преводи и публикации (биографична бележка, а не CV формат, до 1 000 думи).
6. Откъс от книгата в оригинал на български език (между 5 и 10 стандартни страници – между 9 000 и 18 000 знака, с разстоянията).
7. Примерен превод на приложения откъс от книгата на съответния чужд език (между 5 и 10 стандартни страници – между 9 000 и 18 000 знака, с разстоянията).
8. Декларация за информираност и съгласие с правилата, условията и изискванията на програмата; за достоверност на приложената и попълнената информация; за липса на дублирано финансиране; за липса на кандидатстване към и финансиране на проекта от Министерство на културата, Национален фонд „Култура” и други механизми за финансова подкрепа с участието на държавата и местната власт на Република България; за доброволно предоставяне и съгласие за обработване на лични данни; за липса на конфликт на интереси (Образец № 1).

Формулярът за кандидатствате и изискуемите документи се подават по електронен път на: office@ndk.bg и nbc@ndk.bg.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

Списък с издателски проекти