За нас„Салон на галериите” е проект, с който Националния дворец на културата си поставя за цел да стимулира и разшири вътрешните и международни контакти в областта на визуалните изкуства, с които да обогати културния живот на столицата и страната, като се превърне в ежегоден форум. Форматът дава възможност за обмяна на опит, контакти и разширяване възможностите за развитие, мобилност и пазар на творците у нас. Чрез участието си в него, представените галерии ще имат възможност да заявят своето присъствие и да получат нови сцени за презентация на авторите и тенденциите в изкуството, които ги вълнуват. Една от основните идеи на „Салон на галериите” е да постави на дневен ред проблемите на пазара на изкуство и лансирането на млади автори в България.

Амбицията на НДК е чрез „Салон на галериите”, София да се превърне творчески център за обмен на културни модели и практики и да стане част от европейският културен календар за съвременно визуално изкуство. Това ще даде възможност за трайно взаимодействие между творците и техните публики, да постави на дневен ред проблемите на частните галерии , както и да провокира международен диалог и обмяна на опит между българските и чуждестранни специалисти, които е много важен и необходим за българската култура.

Подобни форуми съществуват от години в най-големите културни центрове в света и се радваме, че със „Салон на галериите“ , страната ни ще стане част от този световен културен календар.