Планове НДКЗа да разгледате галерия и описание на залите, можете да посетите ЗАЛИ НА НДК.

А за ваше улеснение, при планирането на събития в НДК, можете да свалите разграфени скици на залите и площите за изложения в PDF или DWG файлове от следния списък:

Площи за изложения на всички етажи: NDK Expo Level Maps.pdf или NDK Expo Levels.dwg

Зала 3
Hall 3.pdf или Hall 3.dwg

Зала 3.1
Hall 3.1.pdf или Hall 3.1.dwg 

Зала 3.2
Hall 3.2.pdf или Hall 3.2.dwg

Зала 3.4: Hall 3.4.pdf и Hall 3.4.dwg

Зала 3, комбинирана със зали 3.1/3.2/3.4 и 10: 3 Hall Combined.pdf или 3 Hall Combined.dwg 

Зала 6: Hall 6.pdf или Hall 6.dwg

Зала 10:
 Hall 10.pdf или Hall 10.dwg