АзарянТеатър Азарян е ново театрално пространство в София – част от огромния културен механизъм на Националния дворец на културата. Утвърдени имена на българската и европейската сцена асоциират работата си с този кураторски проект.

Театърът дава пространство за изява на млади творци, които чертаят новите тенденции в изпълнителските изкуства. Театър Азарян има амбицията да обедини голяма група артисти в обща социална, културна и естетическа идея, които да създадат творческа микросреда на обмен със своята публика.

Сцената на Театър Азарян е уникална. Тя позволява нов вид работа на творците и предполага интимност на гледането, което ще промени театралното преживяване, предизвиквайки обичайните представи, интелектуални и емоционални модели на зрителите.

Основната мисия на Театър Азарян е да генерира нова творческа материя, да култивира съвременен артистичен ресурс в сферата на театъра и различните форми на изпълнителски изкуства, като дава пространство за изява и съдейства за професионалното развитие на актьори, режисьори, драматурзи, композитори, сценографи и технически специалисти. Един постъпателен процес, основан на принципите на приемствеността, образованието, активната съвместна работа и риска.

Една от амбициите на Театър Азарян е да се превърне в приемаща сцена на едни от най-интересните творци и проекти в международен контекст, които да се откроят като значимо присъствие в театралния и културен афиш на София. Регулярното гостуване на чужди артисти съдейства както за разнообразяване и обогатяване на средата, така и за превръщането на българската публика в част от общото пространство на споделени европейски ценности.

Екипът на Театър Азарян работи в посока изграждане на дългосрочна стратегия, която да произвежда смисъл и качество, да променя статуквото и да развива нови територии в сферата на изпълнителските изкуства, като гарантира позиционирането на театъра на европейската културна карта - част от респектиращата амбиция на НДК да участва активно в развиването на съвременна културна среда в България.

*Залата разполага с достъп за хора в неравностойно положение. За уточняване на маршрута, моля обадете се на телефон: 02/916 63 00 или 02/916 64 00.


Арабският философ Авероес е записал разговора си с един търговец, който отишъл до Китай и се върнал – това пътешествие се случило, преди Марко Поло да разкаже за своите преживявания. И този търговец разказал, че видял много различен свят, с различен бит и нрави, хората различно изглеждат. Авероес го попитал: „Кое е нещото, което ти направи най-силно впечатление?” И търговецът, който по принцип бил много силно впечатлен от посещението си в Китай, отвърнал: „Най-силно впечатление ми направи, когато ме заведоха в една голяма зала, където имаше столове, всичките обърнати в една посока. Седнахме и изведнъж се чу музика, а срещу нас на един подиум се появиха някакви чудни хора с най-различни шарени дрехи, с маски, с особена походка, и започнаха да правят разни работи в съпровод на музика... „И какво правеха?” „Ами, те се убиваха, без да умират, държаха се като луди, а не бяха луди, играеха като деца, а не бяха деца.” И Авероес го попитал: „Добре, на какво приличаше това?”, а търговецът отговорил: „На нещо, което някой ти разказва, само че вместо да разказва, ти го виждаш.”

Ето, това е театърът.
 
Из интервю на проф. Крикор Азарян, 2012г.
Посетете Театър Азарян и във Facebook