Оперативно управлениеАндрияна Петкова
Изпълнителен директор
atatarova@ndk.bg


Марина Попова
Ръководител отдел

Сграден фонд
mpopova@ndk.bg 


Силвана Бончева
Ръководител отдел
Събития, конгресна, конферентна дейност и изложения
sstoyanova@ndk.bg


Александър Бабинов
Ръководител отдел

Логистика и реализация
ababinov@ndk.bg


Антония Холечек
Ръководител сектор
Билетно-информационен център
aholechek@ndk.bg


Светлозар Желев
Ръководител сектор
Национален център за книгата - НЦК
szhelev@ndk.bg


Вера Банчева
Отдел

Връзки с обществеността и корпоративни комуникации
vbancheva@ndk.bg