Филтър:

25

Jan.

Театър Азарян - Репертоар Галерия Стриндберг
19:00ч. 25.01.2022 Театър Азарян

„Галерия Стриндберг“ е спектакъл, който преоткрива този автор в контекста и кризaтa на новите понятия за пол и идентичност. Това е и още един спектакъл-поглед към изчезващия човек преди неговото окончателно превръщане в обект.