ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

НОВИЯТ БОРД НА НДК УВЕЛИЧАВА ЗАПЛАТИТЕ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ С 20 %

1 Mar, 2024

Само 15 работни дни след като встъпиха в длъжност, членовете на Съвета на директорите на НДК единодушно решиха да увеличат заплатите на всички служители в дружеството с 20 процента. Решението влиза в сила със задна дата - от 1 февруари. Работещите в НДК още в началото на март ще усетят промяната в заплащането. И тъй като социалните придобивки на всички работещи в дружеството са сред приоритетите на ръководството, ще бъде увеличена и цената на нощния труд - от 1,50 на 2 лева. Броят на дните за платен годишен отпуск нараства от 25 на 27.
 
За последните 8 години увеличение на заплатите е имало само веднъж - през 2019 г. Тогава трудовите възнаграждения са били вдигнати с 6 %, но само на някои служители. През април на 2023 г. са изравнени основните заплати по длъжности. Сега новото ръководство залага върху принципа на равнопоставеността и защита на всички индивидуални и колективни права.
 
„Хората са най-големият капитал на Националния дворец на културата. Без тях той е само сграда. Ето защо служителите са основният фокус на нашата нова визия за развитие на дружеството. За нас е особено важно те да бъдат мотивирани", категорична е Андрияна Петкова, изпълнителен директор на НДК.
 
В социалната програма на новия Съвет е планирано и възстановяване на служебната столова в Двореца, където екипът на НДК ще се храни качествено и на разумни цени. Неслучайно сред приоритетите на новото ръководство са грижите за здравето и благосъстоянието на служителите. Членовете на Съвета са убедени, че вниманието и толерантността са неизменна част от мащабния и сериозен бизнес и винаги водят до по-категорични резултати в постиженията на всички екипи.  
Тези стойностни и значими първи стъпки в политиката на Съвета на директорите разкриват посоките в цялостната стратегия за обновяване, модернизиране и обживяване на НДК и превръщането му в любимо място на софиянци и гости на столицата. НДК скоро ще бъде истински център за култура, бизнес и развлечение.