ОБРАТНО КЪМ НОВИНИ

СНЕЖИНА ПЕТРОВА: ЧЕСТИТА 40-ГОДИШНИНА, НДК

24 Юни, 2021

Снежина Петрова: Вярвам, че всяка сграда е пространство, изправено пред избора да оживее или да остане мъртва материя от тухли, стомана и стъкло. За своя 40-годишен живот НДК премина през разнопосочни взаимно изключващи се предназначения, но смятам, че именно заради това, е част от нашия живот в прехода между XX и XXI век – такъв, какъвто беше – разнопосочен и противоречив.

ВИДЕО – ТУК