ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

"В НАЧАЛОТО БЕ СЛОВОТО" – изложба

10:00ч. 01.11.2016 Централно фоайе

Националният дворец на културата и Софийският университет отбелязват с редица събития 1100-годишнината от успението на свети Климент Охридски
 
Като резултат от подписания през м. юни 2016г. меморандум за сътрудничество между НДК и СУ „Св. Климент Охридски”  в двореца се подготвят редица инициативи. По случай Деня на народните будители и отбелязването на 1100-годишнината от кончината на св. Климент Охридскина 1 ноември от 10:00 часа в Централно фоайе на НДК ще се открие интерактивната изложба „Искони бѣ слово”, която ще радва посетителите до 18 ноември. Експозицията представя в образ и текст историята на българската книжнина от идването на Кирило-Методиевите ученици в България през 885/6 година до създаването на История славеноболгарская и началото на Българското възраждане. Визуалната концепция и дизайн на изложбата са дело на авторите Борис Мисирков, Георги Богданов и Кирил Кузманов, които с иновативния си подход на разполагане на различни типове обекти превръщат изложбеното пространство в своеобразна машина на времето. Интерактивният мизансцен се допълва от внушителна хронологична визуализация на съдържанието, съпоставяща събития от европейската и българската история с развитието на славянската писменост. По този начин се провокира не само любопитство към многообразието на българската история, но и чувство на приемственост и принадлежност.

По същото време на 1 ноември от 10:00 часа  в Зала 7, ет. 5, започва кръгла маса на тема Бъдещето на българския език, която ще се фокусира върхуролята на езика като средство, което съхранява народната памет и чрез образованието, науката и литературата я предава на следващите поколения. Ролята на държавата, медиите и преводачите за възпроизводството и разпространението на българския език и култура у нас и в чужбина също ще бъде предмет на разискване. В дискусията ще вземат участие университетски преподаватели, учители, писатели, преводачи и журналисти.

В навечерието на деня на светителя Климент - 24 ноември от 18:30 часа в Литературен клуб „Перото” ще бъде представен сборникът „Агиославика. Проблеми и подходи в изследването на Станиславовия чети-миней: доклади от едноименната конференция - 21 май 2013 г.

ТОП СЪБИТИЯ