ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Не-видим | Етюди и приятели

19:30ч. 20.06.2019 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

⬇ scroll down for English ⬇

Не-видим
Хореография и изпълнение: Зорница Стоянова, САЩ ДНК - Пространство за съвременен танц и пърформанс

Не-видим
е потапяне в един сюрреалистичен и чужд свят, изграден от блестящи обекти и пречупена светлина. Зорница се превръща в бежанец, който иска да стане част от този лъскав нов свят, а бляскавият материал е метафора за Aмериканската (западната) мечта. Спектакълът е почти автобиографичен и отчасти основан на бежанската криза в Европа и САЩ. Не-видим разглежда разочарованието от западния свят, въпреки фантастичното, красиво и в крайна сметка измамно пътешествие до „обещаната земя”.

Зорница Стоянова(САЩ/България) живее във Филаделфия, САЩ, където се занимава със сценичното изкуство.  От 2006 г. тя работи като хореограф, куратор, осветител и видео дизайнер и създава, продуцира и представя спектакли и видео под името Here[begin] Dance. Най-влиятелните й учители са DeborahHay, MegStuart, IshmaelHoustonJones, DannyLepkoff. Танцувала е за Eiko & Koma, Boris Charmatz, Cie. Willy Dorner, Lionel Popkin. Тя преподава „Техника за импровизационно изпълнение“, „Танц за камера“ и „Композиция“ във Филаделфия, Франция, Унгария и родната си България.

Un-seen
Choreography and dance: Zornitsa Stoyanova USA / DNK-Space for contemporary dance and performance

Un-seen is a journey through a surreal and alienated world. Using Mylar material as a metaphor for the American(western) dream, Zornitsa becomes a refugee, looking to be part of this shiny new world.  Partly autobiographical, and partly based on the refugee crisis in both Europe and the U.S., the showtraces the use of Mylar in our lives that leads to the disillusionment of the glitzy western world. Un-seen is a fantastical, beautiful and ultimately fraud journey to the “promised land”.

Zornitsa Stoyanova (USA/BUL) is an award-winning (Rocky Award 2017 for Explicit Female) performance artist, curator, writer, lighting and video designer based in Philadelphia, PA. A native of Bulgaria, she produces and presents both her own and other’s work under the name Here[begin] Dance. Her most influential teachers include Deborah Hay, Meg Stuart, Miguel Gutierrez, Michelle Boule, Ishmael Houston Jones, Susan Rethorst, Fay Driscoll, Luciana Achugar, Danny Lepkoff. She has performed for Eiko & Koma, Boris Charmatz, Cie. Willy Dorner, Lionel Popkin, Group Motion and others. She teaches improvisation technique for performance, dance on camera and composition and has done so in Philadelphia, France, Hungary and her native Bulgaria. Zornitsa also writes for thINKingDANCE.net and is presently working on several short films shot in the U.S. and Bulgaria.