ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

Представяне на проект за изпълнение на Brutal Honesty

19:00ч. 24.07.2021 ДНК - пространство за съвременен танц и пърформанс

Бруталната истина е перформативна импровизационна практика използвайки спонтанен говор в танца. Той изследва идеята за не-цензуриране на себе си и разкриване на истините тук и сега. В сегашния ни свят, където „алтернативният факт“ все още е поговорка, а истината за каквото и да е трудно да се намери, тази практика поставя въпроса кое е реално, честно и вярно за индивида.
Чрез сесиите групата ще изследва използването на езика, използването на паметта, ще работим с фантазия и ще изследваме как и кога фантазията се превръща в явна лъжа. Ще играем игри в търсене на по-добро разбиране на връзките между истинността и лъжите. Това изследване ще бъде извършено в събота на 24 юли за обществеността.