ОБРАТНО КЪМ СЪБИТИЯ

VOYAGER | Етюди и приятели

19:30ч. 21.06.2019 ДНК – Пространство за съвременен танц и пърформанс

⬇ scroll down for English ⬇

VOYAGER 
Идея, хореография и изпълнение: Деница Дикова, с участието на Васко Трила, Испания ДНК - Пространство за съвременен танц и пърформанс

Както физическо, така и виртуално преживяване, разнопосочно развиващ се модел от изпълнители, звук, движение, светлина и зрители. Място, където артистите преминават през абстрактна трансформация и придават форма на пространството чрез стени, ъгли и мебели.  Настояще със своите контрасти. 

Васко Трила
е един от най-активните и креативни барабанисти от Барселонската сцена. Записал е повече от 40 албума, вариращи от импровизация, джаз рок до прогресивен рок метал и ембиент музика. Музикант с богат опит и международна кариера, развиваща се най-вече на полската, холандската и португалската сцена. Основните фактори за успеха му изглежда са три: въображение, международен опит и постоянно разширяване на възможностите на инструмента. През последните години се превръща в един от най-солидните и търсени гласове на европейската свободна импровизационна сцена.

Деница Дикова
е хореограф и танцьор в областта на внезапната композиция и импровизацията и комбинирането на движение, звук и светлина. Изучава и изследва различни танцови техники: съвременен танц, импровизация, контактна импровизация, релиз техники, йога, бойни изкуства. През последните години се изявява и като фотограф. Работи на свободна практика, един от основателите на организацията GarageCollective в България, която се занимава с принципите на колективното авторство. В момента Деница живее в Барселона, където заедно с Глория Рос работят в полето на спонтанната композиция.

VOYAGER
Performers: Denitsa Dikova and Vasco Trilla, Spain, DNK- Space for contemporary dance and performance

A physicaland a virtual experience, a divergent pattern of the observer, sound, movement and light. A place where the two performers are passing through an abstract transformation and shaping the void with walls, corners and furniture. A present time with its contrasts.

Vasco Trilla
is one of the most active, versatile and creative drummers of the Barcelona scene. He has recorded more than 40 albums ranging from free improvisation, jazz rock to progressive rock metal and ambient music. Most of his career has been developed internationally, especially on the Polish, Dutch and Portuguese scene. The factors of his success seem to be: imagination, cross-genre experience in performing music and the constant search for expanding the limits of the instrument. In the recent years he has become one of the most solid and in-demand voices of the European free improvised scene.


Denitsa Dikova is a choreographer and dancer in the field of instant composition and improvisation. Her skills in instant composition, the combination of movement, sound and light create works of depth and character for everyone who is looking for more perspectives, as well as for unfolding their imagination. After graduating, she started working as a freelance artist in Bulgaria and Spain. She set up the non-governmental organization Garage Collective in Bulgaria which continues to explore the principles of collective authorship. She keeps following the same course in Barcelona, ​​where, together with Gloria Ros, she explores the techniques of instant composition.